Australia VS Palestine Football Match 1939 مباراة فلسطين و استراليا